071-5150240 info@actor-consultancy.nl

Jobcoaching

Home » Jobcoaching
Jobcoaching 2017-12-21T09:54:34+00:00

Laat je gegevens achter en komt in contact met Actor

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier.
Wij zullen binnen 24 uur contact met u opzoeken.

071-5150240

Jobcoaching

Mensen met een arbeidsbeperking of met een Wajong indicatie kunnen zeker een meerwaarde zijn voor uw bedrijf. Meestal is wel wat extra begeleiding nodig om de gevonden baan te behouden. Hierbij kan Actor ondersteuning bieden, wij begrijpen zowel de ondernemers als werknemers. Daarnaast biedt het u de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en voldoet u aan de quotumregeling die door de regering is ingevoerd.

Praktisch

De jobcoaches van Actor zorgen voor een goede individuele begeleiding op zowel de werkvloer, voor de werknemer en de werkgever, als in de thuissituatie waarbij ook rekening wordt gehouden met het netwerk rondom de werknemer zoals familie en/of begeleiders. Dit netwerk is van groot belang voor het succesvol aan het werk blijven van de werknemer.

De jobcoach kan vanaf de eerste werkdag met de nieuwe medewerker meewerken voor zolang als nodig of gewenst is, en zorgt ervoor dat de inwerkperiode zo goed mogelijk verloopt waarbij ondersteuning wordt geboden op diverse gebieden voor zowel de werkgever als de werknemer. De begeleiding wordt afgebouwd wanneer de medewerker goed functioneert binnen de organisatie.

Vanuit het UWV wordt jobcoaching maximaal drie jaar aangeboden waarbij ieder half jaar een evaluatie plaatsvindt met de werkgever, werknemer en jobcoach waarbij nieuwe doelen worden geformuleerd en een besluit wordt genomen of coaching nog nodig is.

Ondersteuning bij administratieve zaken

De jobcoach doet een jobcoachingsaanvraag bij het UWV waarbij de financiering vanuit het UWV wordt aangevraagd. Indien van toepassing wordt ook een aanvraag loondispensatie ingediend. De jobcoach onderhoudt contact met een arbeidsdeskundige van het UWV, die waar nodig langskomt bij de werkgever om de loonwaarde vast te stellen. De mate van productiviteit van de medewerker bepaalt de hoogte van de loondispensatie en dus de loonkosten. De jobcoaches van Actor kunnen u verder informeren over de financiële voordelen zoals: premieaftrek, no-risk polis en mogelijk andere subsidies bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. Indien nodig adviseert en helpt de jobcoach de werknemer ook bij bijvoorbeeld het doorgeven van wijzigingen aan het UWV.

Voordelen werkgever

  • In overleg met het UWV kan een proefplaatsing worden ingezet zonder loonkosten en met behoudt van uitkering voor de werknemer.
  • U ontvangt korting op de afdracht van premies voor maximaal drie jaar.
  • No-risk polis: Wanneer de werknemer met een wajong indicatie ziek wordt, kunt u de kosten voor loondoorbetaling grotendeels bij het UWV declareren.
  • Bij minder productiviteit door de beperking van de medewerker is loondispensatie mogelijk.
  • Het UWV financiert ondersteuning en begeleiding d.m.v. jobcoaching.

Erkend leerbedrijf