071-5150240 info@actor-consultancy.nl

Twee Routes naar een betaalde baan

Home » Twee Routes naar een betaalde baan
Twee Routes naar een betaalde baan 2017-12-05T15:24:02+00:00

Twee routes naar een betaalde baan

Het uiteindelijke doel voor alle kandidaten van Actor Consultancy is een vorm van maatschappelijke participatie. Dit kan via twee wegen: via ons ATC (Arbeids Training Centrum) of rechtsreeks op een passende reguliere werkplek. Het ATC is speciaal voor kandidaten voor wie de arbeidsmarkt nog een stapje te ver is.

1.Via ons ATC (Arbeids Training Centrum)
2.Rechtsreeks op een passende reguliere werkplek

Welke route je ook volgt, alle kandidaten ontvangen ‘coaching on the job’.
Coaching on the job houdt in dat de kandidaat door een jobcoach wordt ondersteund op de werkplek. De jobcoach bekijkt de situatie samen met de werkgever en de kandidaat, bepaalt in overleg de doelen die met ondersteuning moeten worden gehaald en de tijdsplanning voor het gewenste resultaat. De afspraken worden vastgelegd in een coachingsplan.

‘Coaching on the job’ kan gericht zijn op het inwerken van de kandidaat in een (nieuwe) functie, het aanleren van benodigde vaardigheden, het wennen aan een nieuwe werkomgeving en/of het leren omgaan met zijn of haar beperking(en) in een werksituatie. Daarnaast kan het nodig zijn aandacht te besteden aan communicatie en samenwerking met collega’s en leidinggevenden en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.