071-5150240 info@actor-consultancy.nl

Wajongeren

Home ┬╗ Wajongeren
Wajongeren 2017-12-05T15:31:25+00:00

Wajongeren

Wajongeren zijn mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar met een structurele fysieke en/of verstandelijke beperking, waarvan vaststaat dat ze deze reeds hadden voor hun 18de levensjaar. De problematiek van onze doelgroep is vaak meervoudig, deze kan op fysiek, psychisch, sociaal en/of financieel vlak liggen. Het is daarom zaak een duidelijk beeld te krijgen van de achterliggende oorzaak voordat er een structurele oplossing kan worden geboden.

Alle kandidaten die Actor Consultacy worden aangemeld, stippelen samen met hun toegewezen jobcoach een route uit naar wat haalbaar en passend is voor de kandidaat. De jobcoach signaleert welke sociale belemmeringen er zijn op de weg naar reguliere arbeid of participatie en schakelt de benodigde hulpverlening in. Hierbij valt te denken aan schuldhulpverlening, leren omgaan met financi├źn, begeleiding in de woonsituatie, gedrags- en agressieregulatietrainingen, assertiviteitstrainingen etc.

Sluitende aanpak
Voor de Wajongeren heeft Actor Consultancy een speciaal traject ontwikkeld met een sluitende aanpak. Actor Consultancy ontwikkelt de werknemersvaardigheden van de Wajongeren.

Gedurende het gehele traject worden de jongeren intensief gecoached en begeleid door hun jobcoach om inbedding in het werk te borgen en problemen te voorkomen. Er wordt waar nodig zorg of hulpverlening ingezet, waardoor de kans op succes groter is. Mocht de kandidaat door bepaalde problemen uitvallen, dan komt de kandidaat in overleg met de opdracht-gever opnieuw in traject bij Actor Consultancy.